Àrainneachd

CORRIES ON N SIDE OF BRAERIACHBEANNTAN: Anns a’ faidhle a leanas gheibhear liosta de chòrr is ceud facal a sheasas airson ‘beinn’, ‘cnoc’ no ‘talamh àrd’.  The following file lists over a hundred Gaelic words for ‘mountain’, ‘hill’ or ‘elevated ground’.   AINMEAN BHEANN

IMG_4709BOGLAICHEAN: Anns a’ faidhle a leanas gheibhear liosta de chòrr is ceathrad facal a sheasas airson ‘boglach’ no ‘talamh bog’. The following file lists over forty Gaelic words for ‘bog’ or ‘soft ground’.   AINMEAN BHOGLAICHEAN

BAINNE NA CUTHAIGDATHAN: Anns a’ faidhle a leanas gheibhear liosta de dhathan a nochdas ann an ainmean-àite.  The following file gives the meaning in English of colour elements that appear in the Gaelic landscape.   DATHAN

 

COIRE NAN ARREILEAMAIDEAN GÀIDHLIG ANN AM BEURLA: Anns a’ faidhle a leanas gheibhear liosta de dh’fhaclan Beurla co-cheangailte ris an tìr a thàinig bhon Ghàidhlig.  The following file gives Gaelic loanwords used in English to describe the landscape: LANDSCAPE TERMS