Lusan

IMG_8056Anns na faidhlichean seo gheibhear fios mu bhriathrachas nan Gàidheal airson lusan dùthchasach Albannach. The following files give information about the Gaelic vocabulary connected with native Scottish plants. BRIATHRACHAS LUSAN