Lusan

IMG_8056Anns na faidhlichean seo gheibhear fios mu bhriathrachas nan Gàidheal airson lusan dùthchasach Albannach. The following files give information about the Gaelic vocabulary connected with native Scottish plants. BRIATHRACHAS LUSAN

Advertisements