Ainmhidhean

Anns na faidhlichean seo gheibhear fios mu bhriathrachas nan Gàidheal airson ainmhidhean dùthchasach Albannach. IMG_5293The following files give information about the Gaelic vocabulary connected with native Scottish animals: