Eòin

Anns na faidhlichean seo gheibhear fios mu bhriathrachas nan Gàidheal airson eòin dùthchasach Albannach. IMG_6778 - CopyThe following files give information about the Gaelic vocabulary connected with native Scottish birds:

BRIATHRACHAS EUN